Překlady Duchcov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Duchcov

Překlad Duchcov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Duchcov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Duchcov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Duchcov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Duchcov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Duchcov: Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Právní překlady Duchcov: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo

Ekonomické překlady Duchcov: Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Duchcov: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Duchcov: Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Duchcov: Odvolání, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Zakladatelská listina, Oddací list, Certifikát, Plná moc, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Diplom, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Duchcov, Korektura Duchcov, Odborné překlady Duchcov, Právní překlady Duchcov, Překladatelská agentura Duchcov, Soudní překladatel Duchcov, Soudní překlady Duchcov, Technické překlady Duchcov, Tlumočení Duchcov, Překlady fancouzštiny Duchcov, Překlady italštiny Duchcov, Překlady maďarštiny Duchcov, Překlady španělštiny Duchcov, Překlady ukrajinštiny Duchcov