Překlady Dubňany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubňany

Překlad Dubňany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubňany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubňany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubňany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubňany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dubňany: Odborný text, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Dubňany: Revizní zpráva, Odvolání, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Certifikát, Rodný list, Norma, Společenská smlouva, Plná moc, Úmrtní list, Diplom, Zakladatelská listina, Stanovy, Živnostenský list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Rozsudek, Vysvědčení

Ekonomické překlady Dubňany: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy

Prezentační překlady Dubňany: Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Knihy, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Dubňany: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Videa

Právní překlady Dubňany: Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubňany, Korektura Dubňany, Odborné překlady Dubňany, Právní překlady Dubňany, Překladatelská agentura Dubňany, Soudní překladatel Dubňany, Soudní překlady Dubňany, Technické překlady Dubňany, Tlumočení Dubňany, Překlady fancouzštiny Dubňany, Překlady italštiny Dubňany, Překlady maďarštiny Dubňany, Překlady španělštiny Dubňany, Překlady ukrajinštiny Dubňany , Překlady arabštiny Dubňany, Překlady běloruštiny Dubňany, Překlady bulharštiny Dubňany, Překlady chorvatštiny Dubňany, Překlady danštiny Dubňany, Překlady estonštiny Dubňany, Překlady finštiny Dubňany, Překlady holandštiny Dubňany, Překlady japonštiny Dubňany, Překlady litevštiny Dubňany, Překlady lotyštiny Dubňany, Překlady norštiny Dubňany, Překlady portugalštiny Dubňany, Překlady řečtiny Dubňany, Překlady rumunštiny Dubňany, Překlady slovinštiny Dubňany, Překlady srbštiny Dubňany, Překlady švédštiny Dubňany, Překlady turečtiny Dubňany