Expresní překlady Dubňany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubňany

Expresní překlad Dubňany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubňany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubňany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubňany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubňany nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Dubňany: Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce

Právní překlady Dubňany: Obchodní právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty

Technické překlady Dubňany: Příručka, Certifikát, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Dubňany: Vysvědčení, Plná moc, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Diplom, Odvolání, Oddací list, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Úmrtní list, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Certifikát, Průkaz totožnosti, Stanovy, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Dubňany: Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie

Prezentační překlady Dubňany: PPC reklama, Prezentace, Reklama, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Webové stránky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad