Překlady Dubí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubí

Překlad Dubí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubí nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dubí: Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát

Prezentační překlady Dubí: PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Knihy

Právní překlady Dubí: Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty

Všeobecné překlady Dubí: Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Dopis

Ekonomické překlady Dubí: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Dubí: Pracovní smlouva, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Stanovy, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Apostila, Odvolání, Norma, Úmrtní list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubí, Korektura Dubí, Odborné překlady Dubí, Právní překlady Dubí, Překladatelská agentura Dubí, Soudní překladatel Dubí, Soudní překlady Dubí, Technické překlady Dubí, Tlumočení Dubí, Překlady fancouzštiny Dubí, Překlady italštiny Dubí, Překlady maďarštiny Dubí, Překlady španělštiny Dubí, Překlady ukrajinštiny Dubí