Překlady Dubá

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubá

Překlad Dubá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubá nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dubá: Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text

Ekonomické překlady Dubá: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy

Právní překlady Dubá: Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Dubá: Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Průvodce

Všeobecné překlady Dubá: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Email, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Dubá: Odvolání, Potvrzení o studiu, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Apostila, Rodný list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Diplom, Rozsudek, Stanovy, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Plná moc, Notářský zápis, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubá, Korektura Dubá, Odborné překlady Dubá, Právní překlady Dubá, Překladatelská agentura Dubá, Soudní překladatel Dubá, Soudní překlady Dubá, Technické překlady Dubá, Tlumočení Dubá, Překlady fancouzštiny Dubá, Překlady italštiny Dubá, Překlady maďarštiny Dubá, Překlady španělštiny Dubá, Překlady ukrajinštiny Dubá