Expresní překlady Dubá

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubá

Expresní překlad Dubá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubá nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Dubá: Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva

Prezentační překlady Dubá: Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama

Právní překlady Dubá: Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Dubá: Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Dubá: Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Odvolání, Stanovy, Diplom, Norma, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Apostila, Oddací list, Certifikát, Rozsudek, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Rodný list

Všeobecné překlady Dubá: Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Dopis, Email, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad