Překlady Doksy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Doksy

Překlad Doksy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Doksy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Doksy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Doksy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Doksy nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Doksy: Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení

Technické překlady Doksy: Návod k obsluze, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka

Prezentační překlady Doksy: Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Reklama

Právní překlady Doksy: Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Doksy: Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Email, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Doksy: Rodný list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Diplom, Odvolání, Plná moc, Živnostenský list, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Stanovy, Norma, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Doksy, Korektura Doksy, Odborné překlady Doksy, Právní překlady Doksy, Překladatelská agentura Doksy, Soudní překladatel Doksy, Soudní překlady Doksy, Technické překlady Doksy, Tlumočení Doksy, Překlady fancouzštiny Doksy, Překlady italštiny Doksy, Překlady maďarštiny Doksy, Překlady španělštiny Doksy, Překlady ukrajinštiny Doksy