Expresní překlady Doksy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Doksy

Expresní překlad Doksy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Doksy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Doksy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Doksy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Doksy nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Doksy: Letáky, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace

Ekonomické překlady Doksy: Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy

Právní překlady Doksy: Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Dokumenty

Technické překlady Doksy: Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Doksy: Stanovy, Rozsudek, Vysvědčení, Úmrtní list, Plná moc, Vysvědčení, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Živnostenský list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Apostila, Diplom, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Certifikát, Norma, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Doksy: Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Videa, Email, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad