Překlady Dobruška

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobruška

Překlad Dobruška

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobruška.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobruška

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobruška bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobruška nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dobruška: Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Dobruška: Diplom, Odvolání, Živnostenský list, Apostila, Průkaz totožnosti, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Rozsudek, Plná moc, Rodný list, Potvrzení o studiu, Oddací list, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Úmrtní list, Revizní zpráva, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Dobruška: Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů

Právní překlady Dobruška: Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace

Technické překlady Dobruška: Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Dobruška: Novinové články, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobruška, Korektura Dobruška, Odborné překlady Dobruška, Právní překlady Dobruška, Překladatelská agentura Dobruška, Soudní překladatel Dobruška, Soudní překlady Dobruška, Technické překlady Dobruška, Tlumočení Dobruška, Překlady fancouzštiny Dobruška, Překlady italštiny Dobruška, Překlady maďarštiny Dobruška, Překlady španělštiny Dobruška, Překlady ukrajinštiny Dobruška , Překlady arabštiny Dobruška, Překlady běloruštiny Dobruška, Překlady bulharštiny Dobruška, Překlady chorvatštiny Dobruška, Překlady danštiny Dobruška, Překlady estonštiny Dobruška, Překlady finštiny Dobruška, Překlady holandštiny Dobruška, Překlady japonštiny Dobruška, Překlady litevštiny Dobruška, Překlady lotyštiny Dobruška, Překlady norštiny Dobruška, Překlady portugalštiny Dobruška, Překlady řečtiny Dobruška, Překlady rumunštiny Dobruška, Překlady slovinštiny Dobruška, Překlady srbštiny Dobruška, Překlady švédštiny Dobruška, Překlady turečtiny Dobruška