Expresní překlady Dobruška

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobruška

Expresní překlad Dobruška

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobruška.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobruška

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobruška bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobruška nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dobruška: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Katalog, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Letáky

Technické překlady Dobruška: Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Certifikát, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Ekonomické překlady Dobruška: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Dobruška: Průkaz totožnosti, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Stanovy, Úmrtní list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Odvolání, Rodný list, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Soudní žaloba, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Norma, Potvrzení o studiu, Diplom, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva

Právní překlady Dobruška: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Dobruška: Diplomové práce, Videa, Novinové články, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad