Překlady Dobříš

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobříš

Překlad Dobříš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobříš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobříš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobříš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobříš nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobříš: Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání

Prezentační překlady Dobříš: Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Prezentace, Katalog, Tiskoviny

Ekonomické překlady Dobříš: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie

Technické překlady Dobříš: Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Příručka

Všeobecné překlady Dobříš: Dopis, Videa, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Dobříš: Stanovy, Certifikát, Živnostenský list, Norma, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Diplom, Průkaz totožnosti, Plná moc, Soudní žaloba, Oddací list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Apostila, Odvolání, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Dobříš“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Dobříš, Korektura Dobříš, Odborné překlady Dobříš, Právní překlady Dobříš, Překladatelská agentura Dobříš, Soudní překladatel Dobříš, Soudní překlady Dobříš, Technické překlady Dobříš, Tlumočení Dobříš, Překlady fancouzštiny Dobříš, Překlady italštiny Dobříš, Překlady maďarštiny Dobříš, Překlady španělštiny Dobříš, Překlady ukrajinštiny Dobříš, Překlady arabštiny Dobříš, Překlady běloruštiny Dobříš, Překlady bulharštiny Dobříš, Překlady chorvatštiny Dobříš, Překlady danštiny Dobříš, Překlady estonštiny Dobříš, Překlady finštiny Dobříš, Překlady holandštiny Dobříš, Překlady japonštiny Dobříš, Překlady litevštiny Dobříš, Překlady lotyštiny Dobříš, Překlady norštiny Dobříš, Překlady portugalštiny Dobříš, Překlady řečtiny Dobříš, Překlady rumunštiny Dobříš, Překlady slovinštiny Dobříš, Překlady srbštiny Dobříš, Překlady švédštiny Dobříš, Překlady turečtiny Dobříš, Překlady angličtiny Dobříš, Překlady ruštiny Dobříš, Překlady polštiny Dobříš, Překlady němčiny Dobříš