Expresní překlady Dobříš

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobříš

Expresní překlad Dobříš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobříš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobříš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobříš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobříš nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Dobříš: Certifikát, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka

Právní překlady Dobříš: Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo

Ekonomické překlady Dobříš: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy

Prezentační překlady Dobříš: Letáky, Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Dobříš: Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva, Apostila, Zakladatelská listina, Rozsudek, Stanovy, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Certifikát, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Diplom, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Úmrtní list, Vysvědčení, Soudní žaloba

Všeobecné překlady Dobříš: Email, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad