Překlady Dobřichovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřichovice

Překlad Dobřichovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřichovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřichovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřichovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřichovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Dobřichovice: Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce

Ekonomické překlady Dobřichovice: Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy

Technické překlady Dobřichovice: Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Norma

Právní překlady Dobřichovice: Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU

Prezentační překlady Dobřichovice: Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Knihy, Katalog, Reklama, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Dobřichovice: Revizní zpráva, Vysvědčení, Certifikát, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Diplom, Stanovy, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Oddací list, Společenská smlouva, Rodný list, Norma, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobřichovice, Korektura Dobřichovice, Odborné překlady Dobřichovice, Právní překlady Dobřichovice, Překladatelská agentura Dobřichovice, Soudní překladatel Dobřichovice, Soudní překlady Dobřichovice, Technické překlady Dobřichovice, Tlumočení Dobřichovice, Překlady fancouzštiny Dobřichovice, Překlady italštiny Dobřichovice, Překlady maďarštiny Dobřichovice, Překlady španělštiny Dobřichovice, Překlady ukrajinštiny Dobřichovice