Expresní překlady Dobřichovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřichovice

Expresní překlad Dobřichovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřichovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřichovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřichovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřichovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobřichovice: Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba

Technické překlady Dobřichovice: Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy

Ekonomické překlady Dobřichovice: Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Dobřichovice: Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Dopis, Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Dobřichovice: Reklama, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Dobřichovice: Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Úmrtní list, Rozsudek, Vysvědčení, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Stanovy, Diplom, Rodný list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Apostila, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Norma, Potvrzení o studiu, Certifikát, Živnostenský list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad