Překlady Deštná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Deštná

Překlad Deštná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Deštná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Deštná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Deštná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Deštná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Deštná: Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání

Ekonomické překlady Deštná: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy

Technické překlady Deštná: Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Odborný text

Všeobecné překlady Deštná: Překlady webových stránek, Novinové články, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Deštná: Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Živnostenský list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Soudní žaloba, Plná moc, Norma, Oddací list

Prezentační překlady Deštná: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Katalog, Reklama, Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Deštná, Korektura Deštná, Odborné překlady Deštná, Právní překlady Deštná, Překladatelská agentura Deštná, Soudní překladatel Deštná, Soudní překlady Deštná, Technické překlady Deštná, Tlumočení Deštná, Překlady fancouzštiny Deštná, Překlady italštiny Deštná, Překlady maďarštiny Deštná, Překlady španělštiny Deštná, Překlady ukrajinštiny Deštná , Překlady arabštiny Deštná, Překlady běloruštiny Deštná, Překlady bulharštiny Deštná, Překlady chorvatštiny Deštná, Překlady danštiny Deštná, Překlady estonštiny Deštná, Překlady finštiny Deštná, Překlady holandštiny Deštná, Překlady japonštiny Deštná, Překlady litevštiny Deštná, Překlady lotyštiny Deštná, Překlady norštiny Deštná, Překlady portugalštiny Deštná, Překlady řečtiny Deštná, Překlady rumunštiny Deštná, Překlady slovinštiny Deštná, Překlady srbštiny Deštná, Překlady švédštiny Deštná, Překlady turečtiny Deštná