Expresní překlady Deštná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Deštná

Expresní překlad Deštná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Deštná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Deštná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Deštná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Deštná nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Deštná: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Žaloba

Technické překlady Deštná: Manuál, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Deštná: Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Deštná: Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Videa

Prezentační překlady Deštná: PPC reklama, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Deštná: Úmrtní list, Apostila, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Revizní zpráva, Diplom, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Stanovy, Vysvědčení, Plná moc, Společenská smlouva, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Norma, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad