Překlady Desná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Desná

Překlad Desná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Desná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Desná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Desná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Desná nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Desná: Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Desná: Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva

Všeobecné překlady Desná: Novinové články, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Firemní korespondence

Prezentační překlady Desná: Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Tiskoviny

Technické překlady Desná: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Desná: Úmrtní list, Diplom, Vysvědčení, Norma, Soudní žaloba, Plná moc, Notářský zápis, Certifikát, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Stanovy, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Desná, Korektura Desná, Odborné překlady Desná, Právní překlady Desná, Překladatelská agentura Desná, Soudní překladatel Desná, Soudní překlady Desná, Technické překlady Desná, Tlumočení Desná, Překlady fancouzštiny Desná, Překlady italštiny Desná, Překlady maďarštiny Desná, Překlady španělštiny Desná, Překlady ukrajinštiny Desná