Expresní překlady Desná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Desná

Expresní překlad Desná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Desná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Desná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Desná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Desná nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Desná: Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Norma, Technologické postupy

Právní překlady Desná: Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Všeobecné překlady Desná: Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Videa, Dopis, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Desná: Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Desná: Odvolání, Certifikát, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Rozsudek, Pracovní smlouva, Norma, Notářský zápis, Vysvědčení, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Apostila, Rodný list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Soudní žaloba, Diplom, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Plná moc, Úmrtní list

Prezentační překlady Desná: Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad