Překlady Děčín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Děčín

Překlad Děčín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Děčín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Děčín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Děčín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Děčín nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Děčín: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smlouva

Všeobecné překlady Děčín: Dopis, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt

Prezentační překlady Děčín: Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Katalog

Technické překlady Děčín: Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Příručka

Ekonomické překlady Děčín: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Děčín: Odvolání, Notářský zápis, Rodný list, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Diplom, Oddací list, Živnostenský list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Certifikát, Apostila, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Děčín“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Děčín, Korektura Děčín, Odborné překlady Děčín, Právní překlady Děčín, Překladatelská agentura Děčín, Soudní překladatel Děčín, Soudní překlady Děčín, Technické překlady Děčín, Tlumočení Děčín, Překlady fancouzštiny Děčín, Překlady italštiny Děčín, Překlady maďarštiny Děčín, Překlady španělštiny Děčín, Překlady ukrajinštiny Děčín, Překlady arabštiny Děčín, Překlady běloruštiny Děčín, Překlady bulharštiny Děčín, Překlady chorvatštiny Děčín, Překlady danštiny Děčín, Překlady estonštiny Děčín, Překlady finštiny Děčín, Překlady holandštiny Děčín, Překlady japonštiny Děčín, Překlady litevštiny Děčín, Překlady lotyštiny Děčín, Překlady norštiny Děčín, Překlady portugalštiny Děčín, Překlady řečtiny Děčín, Překlady rumunštiny Děčín, Překlady slovinštiny Děčín, Překlady srbštiny Děčín, Překlady švédštiny Děčín, Překlady turečtiny Děčín, Překlady angličtiny Děčín, Překlady ruštiny Děčín, Překlady polštiny Děčín, Překlady němčiny Děčín