Expresní překlady Děčín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Děčín

Expresní překlad Děčín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Děčín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Děčín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Děčín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Děčín nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Děčín: Abstrakt, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce

Technické překlady Děčín: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva

Právní překlady Děčín: Smlouva, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo

Ekonomické překlady Děčín: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Děčín: Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Certifikát, Oddací list, Vysvědčení, Notářský zápis, Rodný list, Zakladatelská listina, Apostila, Plná moc, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Úmrtní list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Potvrzení o studiu, Odvolání, Průkaz totožnosti, Živnostenský list

Prezentační překlady Děčín: Katalog, Letáky, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Webové stránky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad