Překlady Dašice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dašice

Překlad Dašice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dašice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dašice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dašice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dašice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dašice: Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání

Prezentační překlady Dašice: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Letáky, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama

Ekonomické překlady Dašice: Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Dašice: Apostila, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Notářský zápis, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Úmrtní list, Soudní žaloba, Stanovy, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Revizní zpráva, Diplom, Živnostenský list, Plná moc

Technické překlady Dašice: Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Technická zpráva

Všeobecné překlady Dašice: Abstrakt, Videa, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dašice, Korektura Dašice, Odborné překlady Dašice, Právní překlady Dašice, Překladatelská agentura Dašice, Soudní překladatel Dašice, Soudní překlady Dašice, Technické překlady Dašice, Tlumočení Dašice, Překlady fancouzštiny Dašice, Překlady italštiny Dašice, Překlady maďarštiny Dašice, Překlady španělštiny Dašice, Překlady ukrajinštiny Dašice