Expresní překlady Dašice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dašice

Expresní překlad Dašice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dašice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dašice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dašice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dašice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Dašice: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce

Technické překlady Dašice: Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Příručka

Právní překlady Dašice: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Dašice: Rodný list, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Norma, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Certifikát, Revizní zpráva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Stanovy, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Živnostenský list, Rozsudek, Vysvědčení, Apostila, Diplom

Prezentační překlady Dašice: Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Prezentace

Ekonomické překlady Dašice: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad