Překlady Dačice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dačice

Překlad Dačice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dačice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dačice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dačice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dačice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dačice: Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Dačice: Vědecké práce, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články

Ekonomické překlady Dačice: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů

Prezentační překlady Dačice: Reklama, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Průvodce

Technické překlady Dačice: Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Dačice: Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Rozsudek, Notářský zápis, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Soudní žaloba, Rodný list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Vysvědčení, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dačice, Korektura Dačice, Odborné překlady Dačice, Právní překlady Dačice, Překladatelská agentura Dačice, Soudní překladatel Dačice, Soudní překlady Dačice, Technické překlady Dačice, Tlumočení Dačice, Překlady fancouzštiny Dačice, Překlady italštiny Dačice, Překlady maďarštiny Dačice, Překlady španělštiny Dačice, Překlady ukrajinštiny Dačice