Expresní překlady Dačice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dačice

Expresní překlad Dačice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dačice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dačice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dačice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dačice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dačice: Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog

Ekonomické překlady Dačice: Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Technické překlady Dačice: Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Manuál, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Dačice: Email, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Dačice: Soudní žaloba, Plná moc, Potvrzení o studiu, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Odvolání, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Norma, Notářský zápis, Úmrtní list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Stanovy, Vysvědčení, Živnostenský list, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Zakladatelská listina, Rodný list

Právní překlady Dačice: Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad