Překlady Cvikov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cvikov

Překlad Cvikov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cvikov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cvikov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cvikov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cvikov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Cvikov: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva

Ekonomické překlady Cvikov: Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy

Technické překlady Cvikov: Certifikát, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Cvikov: Reklama, Knihy, Letáky, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Cvikov: Společenská smlouva, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Norma, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Revizní zpráva, Rozsudek, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Zakladatelská listina, Odvolání, Potvrzení o studiu, Diplom, Oddací list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Apostila

Všeobecné překlady Cvikov: Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Cvikov, Korektura Cvikov, Odborné překlady Cvikov, Právní překlady Cvikov, Překladatelská agentura Cvikov, Soudní překladatel Cvikov, Soudní překlady Cvikov, Technické překlady Cvikov, Tlumočení Cvikov, Překlady fancouzštiny Cvikov, Překlady italštiny Cvikov, Překlady maďarštiny Cvikov, Překlady španělštiny Cvikov, Překlady ukrajinštiny Cvikov , Překlady arabštiny Cvikov, Překlady běloruštiny Cvikov, Překlady bulharštiny Cvikov, Překlady chorvatštiny Cvikov, Překlady danštiny Cvikov, Překlady estonštiny Cvikov, Překlady finštiny Cvikov, Překlady holandštiny Cvikov, Překlady japonštiny Cvikov, Překlady litevštiny Cvikov, Překlady lotyštiny Cvikov, Překlady norštiny Cvikov, Překlady portugalštiny Cvikov, Překlady řečtiny Cvikov, Překlady rumunštiny Cvikov, Překlady slovinštiny Cvikov, Překlady srbštiny Cvikov, Překlady švédštiny Cvikov, Překlady turečtiny Cvikov