Expresní překlady Cvikov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cvikov

Expresní překlad Cvikov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cvikov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cvikov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cvikov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cvikov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Cvikov: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Cvikov: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky

Technické překlady Cvikov: Manuál, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Cvikov: Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Knihy, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Cvikov: Plná moc, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Certifikát, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Živnostenský list, Diplom, Odvolání, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Norma, Oddací list, Apostila, Společenská smlouva, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Cvikov: Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad