Překlady Chyše

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chyše

Překlad Chyše

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chyše.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chyše

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chyše bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chyše nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chyše: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Norma, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka

Právní překlady Chyše: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Chyše: Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Úmrtní list, Stanovy, Norma, Rodný list, Diplom, Pracovní smlouva, Odvolání, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva, Oddací list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Certifikát, Živnostenský list, Rozsudek, Apostila, Plná moc, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Ekonomické překlady Chyše: Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie

Prezentační překlady Chyše: Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Tiskoviny

Všeobecné překlady Chyše: Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chyše, Korektura Chyše, Odborné překlady Chyše, Právní překlady Chyše, Překladatelská agentura Chyše, Soudní překladatel Chyše, Soudní překlady Chyše, Technické překlady Chyše, Tlumočení Chyše, Překlady fancouzštiny Chyše, Překlady italštiny Chyše, Překlady maďarštiny Chyše, Překlady španělštiny Chyše, Překlady ukrajinštiny Chyše