Expresní překlady Chyše

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chyše

Expresní překlad Chyše

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chyše.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chyše

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chyše bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chyše nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chyše: Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Certifikát

Právní překlady Chyše: Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Chyše: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy

Prezentační překlady Chyše: Katalog, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Chyše: Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Chyše: Úmrtní list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Norma, Rodný list, Rozsudek, Diplom, Certifikát, Notářský zápis, Společenská smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení o studiu, Odvolání, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad