Překlady Chýnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chýnov

Překlad Chýnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chýnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chýnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chýnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chýnov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chýnov: Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Chýnov: Živnostenský list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Pracovní smlouva, Odvolání, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Certifikát, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Úmrtní list, Apostila, Stanovy, Potvrzení o studiu, Norma, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Rozsudek

Právní překlady Chýnov: Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba

Prezentační překlady Chýnov: Průvodce, PPC reklama, Reklama, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Chýnov: Videa, Firemní korespondence, Email, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce

Technické překlady Chýnov: Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Manuál, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chýnov, Korektura Chýnov, Odborné překlady Chýnov, Právní překlady Chýnov, Překladatelská agentura Chýnov, Soudní překladatel Chýnov, Soudní překlady Chýnov, Technické překlady Chýnov, Tlumočení Chýnov, Překlady fancouzštiny Chýnov, Překlady italštiny Chýnov, Překlady maďarštiny Chýnov, Překlady španělštiny Chýnov, Překlady ukrajinštiny Chýnov