Expresní překlady Chýnov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chýnov

Expresní překlad Chýnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chýnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chýnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chýnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chýnov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chýnov: Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Chýnov: Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů

Technické překlady Chýnov: Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Chýnov: Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, Katalog, Letáky

Všeobecné překlady Chýnov: Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Chýnov: Pracovní smlouva, Rodný list, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Úmrtní list, Vysvědčení, Plná moc, Stanovy, Certifikát, Oddací list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Apostila, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad