Překlady Chvaletice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chvaletice

Překlad Chvaletice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chvaletice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chvaletice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chvaletice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chvaletice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Chvaletice: Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Chvaletice: Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Chvaletice: Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Plná moc, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Notářský zápis, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Apostila, Vysvědčení, Rozsudek, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rodný list, Odvolání, Živnostenský list, Společenská smlouva, Norma, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu

Technické překlady Chvaletice: Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Odborný text

Právní překlady Chvaletice: Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU

Všeobecné překlady Chvaletice: Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chvaletice, Korektura Chvaletice, Odborné překlady Chvaletice, Právní překlady Chvaletice, Překladatelská agentura Chvaletice, Soudní překladatel Chvaletice, Soudní překlady Chvaletice, Technické překlady Chvaletice, Tlumočení Chvaletice, Překlady fancouzštiny Chvaletice, Překlady italštiny Chvaletice, Překlady maďarštiny Chvaletice, Překlady španělštiny Chvaletice, Překlady ukrajinštiny Chvaletice