Expresní překlady Chvaletice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chvaletice

Expresní překlad Chvaletice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chvaletice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chvaletice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chvaletice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chvaletice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Chvaletice: Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt

Technické překlady Chvaletice: Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Certifikát

Právní překlady Chvaletice: Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU

Ekonomické překlady Chvaletice: Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Chvaletice: Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Oddací list, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Apostila, Odvolání, Stanovy, Certifikát, Plná moc, Rozsudek, Vysvědčení, Norma, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad

Prezentační překlady Chvaletice: Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Tiskoviny

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad