Překlady Chrudim

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrudim

Překlad Chrudim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrudim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrudim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrudim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrudim nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Chrudim: Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty

Technické překlady Chrudim: Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Chrudim: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Prezentační překlady Chrudim: Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Prezentace, Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Chrudim: Oddací list, Rozsudek, Rodný list, Plná moc, Revizní zpráva, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Apostila, Stanovy, Živnostenský list, Odvolání, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Chrudim: Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Chrudim“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Chrudim, Korektura Chrudim, Odborné překlady Chrudim, Právní překlady Chrudim, Překladatelská agentura Chrudim, Soudní překladatel Chrudim, Soudní překlady Chrudim, Technické překlady Chrudim, Tlumočení Chrudim, Překlady fancouzštiny Chrudim, Překlady italštiny Chrudim, Překlady maďarštiny Chrudim, Překlady španělštiny Chrudim, Překlady ukrajinštiny Chrudim, Překlady arabštiny Chrudim, Překlady běloruštiny Chrudim, Překlady bulharštiny Chrudim, Překlady chorvatštiny Chrudim, Překlady danštiny Chrudim, Překlady estonštiny Chrudim, Překlady finštiny Chrudim, Překlady holandštiny Chrudim, Překlady japonštiny Chrudim, Překlady litevštiny Chrudim, Překlady lotyštiny Chrudim, Překlady norštiny Chrudim, Překlady portugalštiny Chrudim, Překlady řečtiny Chrudim, Překlady rumunštiny Chrudim, Překlady slovinštiny Chrudim, Překlady srbštiny Chrudim, Překlady švédštiny Chrudim, Překlady turečtiny Chrudim, Překlady angličtiny Chrudim, Překlady ruštiny Chrudim, Překlady polštiny Chrudim, Překlady němčiny Chrudim