Expresní překlady Chrudim

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrudim

Expresní překlad Chrudim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrudim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrudim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrudim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrudim nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chrudim: Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Chrudim: Živnostenský list, Certifikát, Pracovní smlouva, Diplom, Vysvědčení, Notářský zápis, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Úmrtní list, Apostila, Norma, Plná moc, Oddací list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Soudní žaloba, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad

Právní překlady Chrudim: Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky

Technické překlady Chrudim: Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Návod k obsluze

Prezentační překlady Chrudim: PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Letáky, Katalog, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Chrudim: Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad