Překlady Chřibská

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chřibská

Překlad Chřibská

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chřibská.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chřibská

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chřibská bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chřibská nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chřibská: Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Technické překlady Chřibská: Norma, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Prezentační překlady Chřibská: PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Chřibská: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Chřibská: Vysvědčení, Apostila, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Úmrtní list, Certifikát, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Rozsudek, Oddací list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Norma, Rodný list, Průkaz totožnosti

Všeobecné překlady Chřibská: Bakalářské práce, Dopis, Videa, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chřibská, Korektura Chřibská, Odborné překlady Chřibská, Právní překlady Chřibská, Překladatelská agentura Chřibská, Soudní překladatel Chřibská, Soudní překlady Chřibská, Technické překlady Chřibská, Tlumočení Chřibská, Překlady fancouzštiny Chřibská, Překlady italštiny Chřibská, Překlady maďarštiny Chřibská, Překlady španělštiny Chřibská, Překlady ukrajinštiny Chřibská