Expresní překlady Chřibská

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chřibská

Expresní překlad Chřibská

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chřibská.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chřibská

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chřibská bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chřibská nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Chřibská: Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva

Ekonomické překlady Chřibská: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy

Technické překlady Chřibská: Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Norma

Všeobecné překlady Chřibská: Dopis, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Chřibská: Plná moc, Norma, Rodný list, Úmrtní list, Apostila, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Rozsudek, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Diplom, Živnostenský list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Potvrzení o studiu

Prezentační překlady Chřibská: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Knihy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad