Překlady Chrastava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrastava

Překlad Chrastava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrastava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrastava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrastava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrastava nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Chrastava: Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma

Všeobecné překlady Chrastava: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence

Právní překlady Chrastava: Smlouva, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Chrastava: Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy

Prezentační překlady Chrastava: Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Prezentace, Knihy, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Chrastava: Apostila, Pracovní smlouva, Rozsudek, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Průkaz totožnosti, Norma, Vysvědčení, Stanovy, Notářský zápis, Rodný list, Diplom, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Plná moc, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chrastava, Korektura Chrastava, Odborné překlady Chrastava, Právní překlady Chrastava, Překladatelská agentura Chrastava, Soudní překladatel Chrastava, Soudní překlady Chrastava, Technické překlady Chrastava, Tlumočení Chrastava, Překlady fancouzštiny Chrastava, Překlady italštiny Chrastava, Překlady maďarštiny Chrastava, Překlady španělštiny Chrastava, Překlady ukrajinštiny Chrastava