Expresní překlady Chrastava

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrastava

Expresní překlad Chrastava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrastava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrastava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrastava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrastava nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Chrastava: Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání

Všeobecné překlady Chrastava: Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa

Technické překlady Chrastava: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Certifikát

Prezentační překlady Chrastava: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Katalog, Webové stránky

Ekonomické překlady Chrastava: Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Chrastava: Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Rodný list, Vysvědčení, Diplom, Certifikát, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Norma, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Plná moc, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Stanovy, Rozsudek, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad