Překlady Chrast

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrast

Překlad Chrast

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrast.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrast

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrast bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrast nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chrast: Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma

Ekonomické překlady Chrast: Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Chrast: Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Právní překlady Chrast: Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Chrast: Odvolání, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Plná moc, Certifikát, Notářský zápis, Oddací list, Živnostenský list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Stanovy, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rodný list, Soudní žaloba, Diplom, Apostila

Prezentační překlady Chrast: Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chrast, Korektura Chrast, Odborné překlady Chrast, Právní překlady Chrast, Překladatelská agentura Chrast, Soudní překladatel Chrast, Soudní překlady Chrast, Technické překlady Chrast, Tlumočení Chrast, Překlady fancouzštiny Chrast, Překlady italštiny Chrast, Překlady maďarštiny Chrast, Překlady španělštiny Chrast, Překlady ukrajinštiny Chrast