Expresní překlady Chrast

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrast

Expresní překlad Chrast

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrast.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrast

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrast bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrast nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chrast: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU

Ekonomické překlady Chrast: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Chrast: Reklama, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky

Technické překlady Chrast: Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Norma

Všeobecné překlady Chrast: Vědecké práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Chrast: Zakladatelská listina, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Diplom, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Úmrtní list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Plná moc, Společenská smlouva, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Rodný list, Apostila, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Stanovy, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad