Překlady Chlumec nad Cidlinou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec nad Cidlinou

Překlad Chlumec nad Cidlinou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec nad Cidlinou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec nad Cidlinou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec nad Cidlinou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nad Cidlinou nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chlumec nad Cidlinou: Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Všeobecné překlady Chlumec nad Cidlinou: Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Email, Bakalářské práce

Právní překlady Chlumec nad Cidlinou: Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání

Prezentační překlady Chlumec nad Cidlinou: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Knihy

Technické překlady Chlumec nad Cidlinou: Revizní zpráva, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec nad Cidlinou: Norma, Vysvědčení, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Rozsudek, Soudní žaloba, Certifikát, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Plná moc, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chlumec nad Cidlinou, Korektura Chlumec nad Cidlinou, Odborné překlady Chlumec nad Cidlinou, Právní překlady Chlumec nad Cidlinou, Překladatelská agentura Chlumec nad Cidlinou, Soudní překladatel Chlumec nad Cidlinou, Soudní překlady Chlumec nad Cidlinou, Technické překlady Chlumec nad Cidlinou, Tlumočení Chlumec nad Cidlinou, Překlady fancouzštiny Chlumec nad Cidlinou, Překlady italštiny Chlumec nad Cidlinou, Překlady maďarštiny Chlumec nad Cidlinou, Překlady španělštiny Chlumec nad Cidlinou, Překlady ukrajinštiny Chlumec nad Cidlinou