Expresní překlady Chlumec nad Cidlinou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec nad Cidlinou

Expresní překlad Chlumec nad Cidlinou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec nad Cidlinou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec nad Cidlinou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec nad Cidlinou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nad Cidlinou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chlumec nad Cidlinou: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Technické překlady Chlumec nad Cidlinou: Certifikát, Příručka, Norma, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál

Právní překlady Chlumec nad Cidlinou: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba

Prezentační překlady Chlumec nad Cidlinou: Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Knihy, Průvodce, Webové stránky

Všeobecné překlady Chlumec nad Cidlinou: Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Videa, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec nad Cidlinou: Vysvědčení, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Oddací list, Potvrzení o studiu, Odvolání, Plná moc, Společenská smlouva, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Soudní žaloba, Apostila, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Norma, Diplom, Rozsudek, Notářský zápis, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad