Překlady Chlumec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec

Překlad Chlumec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Chlumec: Videa, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Prezentační překlady Chlumec: Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Knihy, Webové stránky, Letáky

Právní překlady Chlumec: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty

Ekonomické překlady Chlumec: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Akcie

Technické překlady Chlumec: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec: Notářský zápis, Rodný list, Apostila, Živnostenský list, Rozsudek, Oddací list, Zakladatelská listina, Diplom, Certifikát, Průkaz totožnosti, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Úmrtní list, Soudní žaloba, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chlumec, Korektura Chlumec, Odborné překlady Chlumec, Právní překlady Chlumec, Překladatelská agentura Chlumec, Soudní překladatel Chlumec, Soudní překlady Chlumec, Technické překlady Chlumec, Tlumočení Chlumec, Překlady fancouzštiny Chlumec, Překlady italštiny Chlumec, Překlady maďarštiny Chlumec, Překlady španělštiny Chlumec, Překlady ukrajinštiny Chlumec