Expresní překlady Chlumec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec

Expresní překlad Chlumec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chlumec: Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo

Technické překlady Chlumec: Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Chlumec: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Chlumec: Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Email

Prezentační překlady Chlumec: Prezentace, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec: Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Rozsudek, Norma, Rodný list, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Soudní žaloba, Notářský zápis, Oddací list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad