Překlady Cheb

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cheb

Překlad Cheb

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cheb.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cheb

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cheb bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cheb nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Cheb: Manuál, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát

Ekonomické překlady Cheb: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Prezentační překlady Cheb: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Reklama

Všeobecné překlady Cheb: Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt

Právní překlady Cheb: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Cheb: Soudní žaloba, Plná moc, Oddací list, Norma, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Úmrtní list, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Odvolání, Zakladatelská listina, Certifikát, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Apostila, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Cheb“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Cheb, Korektura Cheb, Odborné překlady Cheb, Právní překlady Cheb, Překladatelská agentura Cheb, Soudní překladatel Cheb, Soudní překlady Cheb, Technické překlady Cheb, Tlumočení Cheb, Překlady fancouzštiny Cheb, Překlady italštiny Cheb, Překlady maďarštiny Cheb, Překlady španělštiny Cheb, Překlady ukrajinštiny Cheb, Překlady arabštiny Cheb, Překlady běloruštiny Cheb, Překlady bulharštiny Cheb, Překlady chorvatštiny Cheb, Překlady danštiny Cheb, Překlady estonštiny Cheb, Překlady finštiny Cheb, Překlady holandštiny Cheb, Překlady japonštiny Cheb, Překlady litevštiny Cheb, Překlady lotyštiny Cheb, Překlady norštiny Cheb, Překlady portugalštiny Cheb, Překlady řečtiny Cheb, Překlady rumunštiny Cheb, Překlady slovinštiny Cheb, Překlady srbštiny Cheb, Překlady švédštiny Cheb, Překlady turečtiny Cheb, Překlady angličtiny Cheb, Překlady ruštiny Cheb, Překlady polštiny Cheb, Překlady němčiny Cheb