Expresní překlady Cheb

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cheb

Expresní překlad Cheb

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cheb.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cheb

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cheb bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cheb nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Cheb: Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání

Ekonomické překlady Cheb: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Prezentační překlady Cheb: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Reklama

Všeobecné překlady Cheb: Diplomové práce, Novinové články, Email, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Cheb: Pracovní smlouva, Apostila, Rozsudek, Rodný list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Odvolání, Certifikát, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Revizní zpráva, Norma, Oddací list

Technické překlady Cheb: Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad