Překlady Český Těšín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Těšín

Překlad Český Těšín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Těšín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Těšín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Těšín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Těšín nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Český Těšín: Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama

Technické překlady Český Těšín: Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Právní překlady Český Těšín: Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Ekonomické překlady Český Těšín: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Český Těšín: Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Český Těšín: Rozsudek, Odvolání, Apostila, Soudní žaloba, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Norma, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Rodný list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Diplom, Oddací list, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Český Těšín“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Český Těšín, Korektura Český Těšín, Odborné překlady Český Těšín, Právní překlady Český Těšín, Překladatelská agentura Český Těšín, Soudní překladatel Český Těšín, Soudní překlady Český Těšín, Technické překlady Český Těšín, Tlumočení Český Těšín, Překlady fancouzštiny Český Těšín, Překlady italštiny Český Těšín, Překlady maďarštiny Český Těšín, Překlady španělštiny Český Těšín, Překlady ukrajinštiny Český Těšín, Překlady arabštiny Český Těšín, Překlady běloruštiny Český Těšín, Překlady bulharštiny Český Těšín, Překlady chorvatštiny Český Těšín, Překlady danštiny Český Těšín, Překlady estonštiny Český Těšín, Překlady finštiny Český Těšín, Překlady holandštiny Český Těšín, Překlady japonštiny Český Těšín, Překlady litevštiny Český Těšín, Překlady lotyštiny Český Těšín, Překlady norštiny Český Těšín, Překlady portugalštiny Český Těšín, Překlady řečtiny Český Těšín, Překlady rumunštiny Český Těšín, Překlady slovinštiny Český Těšín, Překlady srbštiny Český Těšín, Překlady švédštiny Český Těšín, Překlady turečtiny Český Těšín, Překlady angličtiny Český Těšín, Překlady ruštiny Český Těšín, Překlady polštiny Český Těšín, Překlady němčiny Český Těšín