Expresní překlady Český Těšín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Těšín

Expresní překlad Český Těšín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Těšín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Těšín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Těšín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Těšín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Český Těšín: Vědecké práce, Email, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce

Technické překlady Český Těšín: Odborný text, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka

Právní překlady Český Těšín: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba

Ekonomické překlady Český Těšín: Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře

Prezentační překlady Český Těšín: Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Český Těšín: Soudní žaloba, Plná moc, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Certifikát, Apostila, Odvolání, Rodný list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Diplom, Vysvědčení, Úmrtní list, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Rozsudek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad