Překlady Český Krumlov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Krumlov

Překlad Český Krumlov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Krumlov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Krumlov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Krumlov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Krumlov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Český Krumlov: Prezentace, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama

Právní překlady Český Krumlov: Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání

Technické překlady Český Krumlov: Norma, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Český Krumlov: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Český Krumlov: Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Český Krumlov: Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Úmrtní list, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Rozsudek, Apostila, Potvrzení o studiu, Diplom, Živnostenský list, Rodný list, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Oddací list, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Český Krumlov, Korektura Český Krumlov, Odborné překlady Český Krumlov, Právní překlady Český Krumlov, Překladatelská agentura Český Krumlov, Soudní překladatel Český Krumlov, Soudní překlady Český Krumlov, Technické překlady Český Krumlov, Tlumočení Český Krumlov, Překlady fancouzštiny Český Krumlov, Překlady italštiny Český Krumlov, Překlady maďarštiny Český Krumlov, Překlady španělštiny Český Krumlov, Překlady ukrajinštiny Český Krumlov