Expresní překlady Český Krumlov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Český Krumlov

Expresní překlad Český Krumlov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Český Krumlov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Český Krumlov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Český Krumlov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Český Krumlov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Český Krumlov: Novinové články, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Právní překlady Český Krumlov: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání

Prezentační překlady Český Krumlov: Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Český Krumlov: Certifikát, Oddací list, Stanovy, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Odvolání, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Apostila, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Norma, Diplom

Technické překlady Český Krumlov: Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Český Krumlov: Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad